Team-Quaning

Succes gegarandeerd voor het hele team!

Elk mens is uniek. Quaning is ontwikkeld om begeleiding duurzaam te laten zijn. 
Bekijk hier de toepassing van Quaning voor teams.

Team-Quaning

TeamQuaning wordt ingezet als een team een gezamenlijk doel heeft, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschap, communicatie of samenwerking. Ook voor een reorganisatie kanTeam-Quaning worden ingezet. Het is dan ideaal om dan te werken met het Quaning-RGprogram Intention of Being.

Resultaat van werken vanuit je zijnsintentie
Een medewerker die zijn zijnsintentie weet, heeft een in hemzelf verankerde stabiliteit waarop hij te allen tijde zijn eigen koers kan blijven bepalen. Doet werk waar hij goed in is, waar hij energie van krijgt. Hij ervaart zingeving en flow. Hij zal zichzelf makkelijker managen op het gebied van werk dat uitgevoerd moet worden, en ook als het gaat om zijn eigen vitaliteit, vakmanschap en verandervermogen. Hij is flexibel in te zetten in verschillende rollen in plaats van alleen in bepaalde functies. Hij heeft een breed perspectief op een nieuwe baan, binnen of buiten de huidige organisatie.

Het Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft De Succeswinkel en het Quaning-RGprogram in 2017 erkend om duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Team-Quaning bestaat uit 3 onderdelen:

-Kick-off

-Quaning-RGprograms

-Kick-out

Kick-off

De TeamQuaning start met de Kickoff, een dag waarbij het hele team aanwezig is, geleid door de Quaner. Het globale doel van deze dag is samen ontluchten, het doel afspreken, ieders commitment hebben op het doel, en het vizier richten op het bereiken van het doel. 

QuaningRGprograms

Een week na de Kickoff start elk teamlid, dus ook de teamleider, aan zijn QuaningRGprogram Personalof Intention of Being. Het Quaningdoel is het doel dat gezamenlijk is afgesproken tijdens de Kickoff.

Kickout

Een week na de FINAL in het QuaningRGprogram vindt er een afsluitende teamdag plaats. Op het programma staat een terugblik op de periode van het QuaningRGprogram Intention of Being, waar staan we nu en het afspreken van vervolgacties.

Voor wie:

Voor teams die het beste van zichzelf willen inzetten.

Jouw Intention of Being, of zijnsintentie in het Nederlands, is de verwoording van wie je van nature bent, wat jouw unieke bijdrage is. Met welke talenten jij dat neerzet en in welke context. Weten wie je bent. Dat komt allemaal aan bod.

Die willen weten voor wie ze dat doen.

Je unieke bijdrage leveren ten gunste van anderen, dat levert voldoening op. Dat doe je voor jezelf, maar ook voor bijvoorbeeld je familie en collega’s.

Die dat in maximaal 7 weken voor elkaar willen krijgen.

Elk Quaning-RGprogram is er op gericht dat je in korte tijd weet welke waarde jij toevoegt en daar naar handelt. Zodat je zichtbaar op je plek bent.

Ik weet niet wat ik wil…

Ik weet niet wat ik wil…

Je weet dat je iets anders wilt gaan doen wat werk betreft, maar wat, dat weet je niet. Het is ook moeilijk. Je blijft zoeken naar gelijksoortige functies binnen dezelfde soort organisaties, maar de vraag is of dit eigenlijk wel is wat je wilt. Het is moeilijk om na te gaan denken over functies die buiten je normale patroon vallen. Dat wat je altijd hebt gedaan is vertrouwd en veilig. Dus het is logisch dat je zegt “ik weet niet wat ik wil…”

Het beste uit je team halen

Het beste uit je team halen

Hoe haal je het beste uit je team? Er zijn veel traditionele methodes die (bijna) hetzelfde zijn en matig resultaat leveren. We hebben er één die gegarandeerd resultaat levert!

Doe jij nu wat NIET bij je past, dan is er dus ook dat wat WEL bij je past. 

Maar wát dan? Laat mij je helpen! Stuur me waar je aan twijfelt en ik beantwoord je bericht binnen 24 uur: