06 255 18 674 sylvia@desucceswinkel.nl

Elke dag moet jij jezelf weer naar het werk toe slepen of jezelf zelfs moed inspreken om naar het werk te gaan. Toen je deze baan begon was je zeer enthousiast. Je sprong elke dag vol energie uit je bed en ging super gemotiveerd naar het werk toe. Maar nu is elke dag een struggle en heb je totaal geen energie meer. Het liefst kruip je onder de dekens om daar de hele dag te blijven. Je weet dat dit niet zo hoort te zijn, maar je kan gewoonweg de motivatie niet meer vinden die je eerst wel had. Motivatieproblemen om naar je werk te gaan…

Je begint aan jezelf te twijfelen, want hoe kan het nu dat die motivatie weg is. Je zult denken dat dit door jou komt en dat je gewoon weer de schouders eronder moet zetten en niet zo moet zeuren. Het kan ook zijn dat je erover denkt om een andere baan te gaan zoeken, zodat je weer opnieuw kunt beginnen en daar dan wel de motivatie uithaalt. Het is vooral belangrijk eerst te kijken waardoor het komt dat je jouw motivatie verloren bent.

Wat zijn motivatieproblemen i.v.m. je werk?

Eén van de bekendste motivatietheorieën is de piramide van Maslow, waarin de behoeftes van de mens worden geordend. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging van de behoeften die hoger in de hiërarchie geplaatst werden nadat de lager geplaatste behoeften bevredigd waren. De theorie beschrijft in wat de mensen motiveert en in welke volgorde.

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

De fysieke behoeften zijn de eerste waar mensen aan denken om te overleven. Daarna ga je op zoek naar verschillende soorten zekerheden, zoals financiële zekerheid. Als derde kom je bij de sociale behoefte. Het is belangrijk om emotionele relaties aan te gaan. Niet alleen op het vlak van familie en vrienden, maar ook op het werk is dat van belang. Acceptatie en erbij horen is een grote sociale behoefte.

Motivatieproblemen op het werk

In de vierde en vijfde behoeften komen vaak de motivatieproblemen op het werk naar voren. We zoeken namelijk allemaal naar erkenning voor wat we op het werk doen. Voor eigenwaarde is zelfrespect nodig maar ook respect van de mensen om je heen. Maslov splitst eigenwaarde zelfs nog in 2 versies. Je hebt de “lagere” versie (op de piramide) en de “hogere” versie. Bij de “lagere” versie zoek je respect van anderen door status, erkenning, roem en aandacht, en bij de “hogere” versie zoek je zelfrespect door kracht, competentie, trots, onafhankelijkheid en zelfvertrouwen.

Bij het laatste niveau van de piramide, zelfactualisatie, bereik je jouw eigen “ik”. Daarom wordt het ook wel omschreven als zelfverwerkelijking. Op dit niveau heb je behoefte aan zelfontplooiing. Erkenning en zelfontplooiing zijn belangrijke motivatiebronnen voor je werkzame leven. Je wilt graag erkenning en waardering krijgen voor het werk wat je doet en jouw kwaliteiten. En je hebt de drijfveer om die kwaliteiten verder te ontplooien. Maar om jouw kwaliteiten verder te ontwikkelen heb je ook een doel nodig. Door het doel heb je een streven waar je naartoe kunt werken.

Wat is intrinsieke en extrinsieke werkmotivatie?

Intrinsieke motivatie komt vanuit jezelf. Je vindt je werk leuk en doet het dat ook met veel plezier. Hierdoor sta je open voor het zoeken naar oplossingen en het geven van extra inzet als dat nodig is. Je kunt ook veel zelfstandiger werken en hebt minder sturing nodig.

Extrinsieke motivatie komt van buitenaf. Je krijgt een beloning voor het werk dat je doet en je krijgt bijvoorbeeld een waarschuwing of een ander soort straf als je jouw werk niet goed doet. Jouw motivatie komt dan uit het krijgen van de beloning of het vermijden van een vergelding. Het kan dan ook zijn dat je niet gelukkig bent met het werk dat je doet omdat het niet vanuit jouw eigen drijfveer komt. Hierdoor heb je meer aansturing nodig en ben je minder productief.

Als je dit leest, wat is dan jouw motivatie?

motivatieproblemen op het werk

Verbeteren van jouw werkgerelateerde motivatieproblemen

Als jouw antwoord hierboven extrinsiek is, dan weet je eigenlijk ook al meteen dat je niet het werk doet waar jij gelukkig van wordt. Je werkt voor een ander en niet voor jezelf. Dan is het dus belangrijk om te kijken wat voor werk jouw wel gelukkig maakt. Begin met te kijken naar jouw kwaliteiten en wat je daarmee kunt doen. Als je niet zeker weet wat jouw kwaliteiten zijn, vraag dat dan aan een ander. Of doe dit samen met een coach.

In de piramide van Maslov zit je in de “lagere” versie van jezelf en dat geeft niet de voldoening die je zoekt. Ontwikkel de “hogere” versie van jouw eigenwaarde en erken jouw kracht en competenties. Wees trost op wat je doet en werk aan jouw zelfvertrouwen. Dan kan je ook verder in de piramide komen, jouw eigen “ik” bereiken en jezelf verder ontwikkelen.

Hoe blijf je gemotiveerd voor werk

Is jouw antwoord op de vraag over jouw motivatie intrinsiek, dan ben je al in de “hogere” versie van jezelf. Maar pas op dat dit niet jouw valkuil wordt. Als je steeds goed presteert en daarvoor dan ook beloningen ontvangt kan het zijn, volgens psychologisch onderzoek, dat jouw intrinsieke motivatie hierdoor verdrongen wordt. Langzamerhand verschuift jouw motivatie van intrinsiek naar extrinsiek en jij gaat jouw werk daardoor steeds minder leuk vinden. De valkuil is dan dat je anders gaat presteren omdat je minder plezier in jouw werk hebt. Dat je daardoor ook geen extra beloning meer ontvangt en uiteindelijk met tegenzin naar je werk gaat.

Door voor jezelf doelen te stellen, blijf je gemotiveerd voor je werk. Je hebt een drijfveer en dat zal jou positieve energie geven. Blijf ook aan jezelf werken en jouw behoeftes bevredigen, door middel van de doelen die je stelt. Het zijn dus niet alleen de zakelijke doelen, maar zeker ook de persoonlijke doelen die je uit moet gaan werken. Neem de tijd hiervoor zodat je de juiste keuzes maakt. Alleen al door het werken aan jouw doelen, raak je ook gemotiveerd.

Hoe los je motivatieproblemen voor je werk op?

Wil je jouw werk-gerelateerde motivatieproblemen oplossen, maar weet je niet hoe? Neem dan contact met mij op voor een eerste gesprek. Ik help je graag!