06 255 18 674 sylvia@desucceswinkel.nl

Ben jij ook zo gefascineerd door de mogelijkheden online? Weet je nog wat jouw allereerste moment op het internet was. Herinner jij je het modemgeluid nog?
Ha, dat waren nog eens geduldige tijden!
Niet te vergelijken met de snelheid waar we nu aan gewend zijn.

Wat ik zo mooi vind aan het internet, is dat je eenvoudig contact kunt maken met andere mensen – wereldwijd. En tegenwoordig zijn er allerlei tools die dat nog makkelijker maken. Zo heb ik onlangs een webinar georganiseerd. Met zo’n online seminar kun je mensen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met wat jij te delen hebt.

Waarom ik het zo over internet heb, in een blog over jezelf veranderen?

Dat komt omdat hoe ik mijn klanten begeleid met behulp van het Quaning-RGprogram, wel iets wegheeft van hoe het met internet gegaan is: In korte tijd heeft het onze levens enorm beïnvloed en veranderd.

Quaning heeft op mij dat effect gehad. En als Quaner sta ik samen met mijn klanten iedere keer weer versteld van de effectiviteit van deze aanpak. Met de juiste begeleiding bereik je écht binnen maximaal 7 weken de door jou gewenste verandering.

Talent heb je – daarmee succesvol zijn, is een ontwikkelingsproces.

Mijn klanten zijn projectmanagers en andere professionals die hoge eisen stellen aan zichzelf. Met een pro-actieve houding en helikopterview brengen zij projecten in alle soorten en maten tot een goed einde.

Zo’n overkoepelende blik hebben en in staat zijn om daar op deelniveau naar te handelen, zijn natuurlijke talenten die de basis vormen voor projectmanagers succes. Alléén met die talenten kom je er natuurlijk niet.

Er succesvol vorm en invulling aan geven, is een ontwikkelingsproces. Ben jij, lezer van deze blog, een projectmanager? Dan zul je onderstaande competenties, die diepgaand met elkaar vervlochten zijn, herkennen:

KWALITEIT/KUNDE

Talent – benut je de juiste eigenschappen?

Een talentvolle projectmanager kan op een evenwichtige manier omgaan met de onvermijdelijke spanning die de combinatie van tijdsdruk en beperkte middelen met zich meebrengt. Taak- en mensgericht zijn & ratio en gevoel zijn in balans.

ERVARING/KENNIS

Hoeveel projecten heb je geleid?

De ervaren projectmanager is een generalist met organisatiekennis, die op de hoogte is van de bedrijfsprocessen en weet wat de gevolgen daarvan zijn voor anderen. Hij/zij kent de systemen en weet wat de diverse vaktermen en projectbegrippen betekenen.

MOTIVATIE/KRACHT

Energieniveau – ben je gedreven?

Een gedreven projectmanager heeft de wil en de energie om succesvol te zijn. Hij/zij is in staat om te beoordelen wat er nodig is voor een opdracht. Want naast vakkennis, zijn op elkaar aansluitende persoonskwaliteiten onmisbaar voor synergie.

VAARDIGHEID/KUNST

Hoe breng je talent in de praktijk?

Een vaardige projectmanager past talent concreet toe. Zowel sociaal-emotioneel als conceptueel. Denk aan relaties aangaan en onderhouden, een positieve basishouding, abstract denkvermogen, oplossingsgericht zijn en vooruitzien.

Jezelf veranderen betekent jouw talenten verder ontwikkelen en effectief inzetten

Jij als projectmanager kunt ervoor kiezen om met behulp van het Quaning-RGprogram deze competenties verdergaand te ontwikkelen en jezelf veranderen. Daardoor krijg je een andere, waardevolle kijk op jezelf. En de door jou gewenste verandering binnen maximaal 7 weken bereiken, heeft net zo’n indrukwekkend effect als destijds internet.

Zou je graag meer willen weten? Je kunt altijd contact met mij opnemen voor meer informatie.