06 255 18 674 sylvia@desucceswinkel.nl

Wat zorgt dat je straalt? Wat betekent het als ergens een positieve vibe hangt? Hoe kun je de sfeer in een ruimte voelen? Hoe kun je iemands emotie pijlen? Wat is aantrekkingskracht? Dat zijn vragen die iets zeggen over wat voor ons onzichtbaar en toch aanwezig is, over de kleinste deeltjes in ons universum. Dat is kwantum informatie en die laat zich beschrijven in de theorie van de kwantummechanica.

Kwantummechanica

Kwantummechanica is een theorie uit de moderne natuurkunde die betrekking heeft op de interactie tussen materie en energie. Niels Bohr (1885-1962) zei het al: “Anyone who is not shocked by the quantum theory has not understood it.” 

Ook nu zijn wetenschappers nog volop bezig om de werking van de kleinste deeltjes te kunnen verklaren. Diverse Nederlandse wetenschappers werken daaraan mee. Zoals Leo van Kouwenhoven, professor in Applied Physics gespecialiseerd in Quantum NanoScience in Delft, en Robbert Dijkgraaf, director en Leon Levy Professor aan het Institute for Advanced Study in Princeton. 

Rond 1900 legde de Duitse fysicus Max Planck het fundament voor de kwantummechanica toen hij ontdekte dat licht (stralingsenergie) niet een continu karakter heeft (zoals de lange wijzer van de klok beweegt), maar dicontinu en opgebouwd is uit kleine eenheden (zoals de tikjes van de secondewijzer). Hij noemt deze pakketjes kwanta (hoeveelheden). 

Wat is kwantum informatie en hoe helpt het mijn loopbaan?

Albert Einstein en kwantum informatie

Albert Einstein werd geïnspireerd door het gedachtegoed van Planck. Einstein toonde aan dat lucht, deeltjes (in dit geval elektronen) kon vrijmaken uit metalen (materie). Uit dit experiment, dat het foto-elektrisch-effect wordt genoemd, kon hij concluderen dat licht naast een golfkarakter ook een deeltjeskarakter heeft. De lichtdeeltjes noemde Einstein ‘fotonen’. Fotonen zijn de kwanta of energiepakketjes van licht waarover Planck het had. Met dit experiment, waarvoor hij in 1921 de Nobelprijs ontving, werd een extra aanzet gegeven voor de ontwikkeling van de kwantummechanica. Een theorie die hij, ironisch genoeg, gedurende een groot deel van zijn werkzame leven heeft betwist.

Pioniers

Vanaf 1920 werd de kwantummechanica verder ontwikkeld door wetenschappers zoals Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Louis de Broglie, Max Born en Niels Bohr. Het was een groep jonge enthousiaste wetenschappers die nieuwe theorieën poneerden die nogal ‘rebels’ overkwamen op de oudere garde. Uiteindelijk bleek dat ze kwamen met een geheel nieuw fundament voor de natuurkunde: de kwantummechanica. Wat lastig voor deze onderzoekers was, was dat ze hun eigen overtuigingen over causale verbanden tussen oorzaak en gevolg moesten loslaten. Atomen werkten blijkbaar anders dan dat zij gewend waren. Ook bleek dat het zintuigelijk waarnemen van fenomen volgens oorzaak en gevolg anders zijn. Nu moesten ze een compleet nieuwe manier van denken omarmen. De macroscopische wereld is deterministisch van aard, maar uit de kwantummechanica volgt dat de microscopische wereld niet-deterministisch is.

Waarschijnlijkheid van kwantum informatie

De wetenschappers waren gewend te denken dat iets er alleen is als je het met je zintuigen kunt waarnemen, op die ene plek, en dat het alleen dat doet wat je met je zintuigen kunt waarnemen. En als je het in kleinere stukjes splitst, dat je er dan steeds een onderdeeltje vanaf kan nemen totdat er niets meer over is. Dat was hun idee van deeltjes.

Kwanta gedragen zich echter totaal anders. Onze zintuigen zijn te beperkt om ze waar te nemen en om hun gedrag te zien. Ze zijn tegelijkertijd een deeltje en een golf. Deeltjes blijken zich in superpositie te bevinden, zich op hetzelfde moment op verschillende plaatsen te kunnen ophouden, die je alleen met waarschijnlijkheid kunt definiëren, en door waarneming tot werkelijkheid maakt. Door een waarneming wordt de werkelijke toestand van deeltjes bepaald. Zonder waarneming is die werkelijkheid er strikt genomen niet. Hoe een bewuste waarneming een werkelijkheid creëert is ook voor kwantumfysici nog een raadsel. De klassieke denkers hebben zich daartegen altijd verzet. Einstein merkte op: “De maan bestaat toch ook als je er niet naar kijkt?” Maar Bohr daarentegen beweerde dat de wereld blijkbaar toch zo werkt.

Quaning en het persoonlijk informatieveld

Gedurende ons hele leven slaan we informatie op over wat we zien, horen en ervaren. In deze informatie ligt de essentie van wie je bent. Helma Lieberwerth, de ontwikkelaar van Quaning, noemt dat je Zijnsintentie (zie ook ons vakjargon in Quaning). 

Jouw ‘zijn’ heeft een bedoeling en in de eerste 10 jaar van je leven ben je geboren in een omgeving waarin je van alles hoort, ziet en ervaart. Dat zijn jouw levenslessen. Je doorloopt als het ware jouw levensschool waarin je deze lessen leert. Je bent met jouw lijf geboren en met talenten die je vanaf het allereerste begin inzet. De omgeving waarin jij geboren bent, daar ligt de oorsprong van wat bij jou past.

Al deze informatie ligt opgeslagen in je persoonlijk informatieveld en is de bron van wat je nu denkt, doet en ervaart. Gedachten heb je bewust en gedachten heb je onbewust. En dat wat je denkt, maakt wat je doet. En wat je doet, zorgt voor resultaat. 

kwantum informatie in loopbaan begeleiding

Ervaar jij flow in je leven?

Ben je daar zo goed mogelijk mee in verbinding, dan bruis je van de energie, weet wat je te doen hebt, krijg je schijnbare toevalligheden op je pad en ervaar je flow waarbij tijd als het ware verdwijnt.

Merk je daarentegen dat je snel geïrriteerd bent, twijfelt, dingen in de weg zitten, stroperig verlopen, dan is er iets wat er in de weg staat. Het verlangen om te doen wat bij je past geeft een signaal af. Vaak zijn we geneigd te denken dat deze negatief ervaren emoties erbij horen. Wanneer je dat bekijkt vanuit jouw bedoeling zit het in de weg van het zijn wie je bent.

Wat je in de weg staat

Wil jij andere resultaten, dan is het zaak om je bewust te worden wat er in de weg staat. Met Quaning maken we je daar pijlsnel bewust van en bieden we er een oplossing voor.

Lees hier hoe je je talenten benut met het Quaning-RGprogram Intention of Being.

Wil je er meer over weten? Neem gerust contact op.