Wat zorgt dat je straalt? Wat betekent het als ergens een positieve vibe hangt? Hoe kun je de sfeer in een ruimte voelen? Hoe kun je iemands emotie pijlen? Wat is aantrekkingskracht? Dat zijn vragen die iets zeggen over wat voor ons onzichtbaar en toch aanwezig is, over de kleinste deeltjes in ons universum. Dat is Kwantum Informatie en die laat zich beschrijven in de theorie van de kwantummechanica.

Kwantummechanica

Kwantummechanica is de leer van de kleinste deeltjes, een complexe en overweldigende theorie. Niels Bohr (1885-1962) zei het al: “Anyone who is not shocked by the quantum theory has not understood it.” 

Ook nu zijn wetenschappers nog volop bezig om de werking van de kleinste deeltjes te kunnen verklaren. Diverse Nederlandse wetenschappers werken daaraan mee. Zoals Leo van Kouwenhoven, professor in Applied Physics gespecialiseerd in Quantum NanoScience in Delft, en Robbert Dijkgraaf, director en Leon Levy Professor aan het Institute for Advanced Study in Princeton. 

In 1900 ontstond het vakgebied kwantummechanica toen de Duitse fysicus Max Planck veronderstelde dat alles is opgebouwd uit kleine deeltjes, die hij quanta noemde. In tegenstelling tot wat men op dat moment dacht, kwam hij met de theorie dat licht niet continue is (zoals de lange wijzer van de klok beweegt), maar uit kleine pakketjes (zoals de tikjes van de secondewijzer). Hij noemt deze pakketjes kwanta (hoeveelheden). 

Wat is kwantum informatie en hoe helpt het mijn loopbaan?

Albert Einstein en kwantum informatie

Albert Einstein gaat een stap verder door te stellen dat licht uit deeltjes (fotonen) bestaat. 

Materie bestaat uit quanta, maar ook dat wat materiële voorwerpen bij elkaar houdt. Energie wordt uitgestraald in quanta. Albert Einstein bracht de veronderstellingen van Max Planck over materie verder in een beschrijving van de realiteit en het foto-elektrisch effect, waarmee hij de grondslag legde voor de hele kwantummechanica. Een theorie die hij, ironisch genoeg, gedurende een groot deel van zijn werkzame leven heeft betwist.

Rebellen

Pas vanaf 1920 begonnen de puzzelstukken in elkaar te vallen. Wetenschappers als Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Max Born, Ernest Rutherford en Niels Bohr, in hun tijd rebellen genoemd, ontwikkelden de leer over de kwantummechanica verder.

Wat lastig voor deze eerste onderzoekers was, was dat ze hun eigen overtuigingen over causale verbanden tussen oorzaak en gevolg moesten loslaten. Quanta werkten zo anders dan dat zij gewend waren. Voorheen was alles logisch en rechtstreeks met hun zintuigen waarneembaar en te verklaren. Nu moesten ze een compleet nieuwe manier van denken omarmen.

Waarschijnlijkheid van kwantum informatie

De wetenschappers waren gewend te denken dat iets er alleen is als je het met je zintuigen kunt waarnemen, op die ene plek, en dat het alleen dat doet wat je met je zintuigen kunt waarnemen. En als je het in kleinere stukjes splitst, dat je er dan steeds een onderdeeltje vanaf kan nemen totdat er niets meer over is. Dat was hun idee van deeltjes.

Quanta gedragen zich echter totaal anders. Onze zintuigen zijn te beperkt om ze waar te nemen en om hun gedrag te zien. Ze zijn tegelijkertijd een deeltje en een golf. Deeltjes blijken zich op een superpositie te bevinden, zich op hetzelfde moment op verschillende plaatsen te kunnen ophouden, die je alleen met waarschijnlijkheid kunt definiëren, en door bewustzijn werkelijkheid maakt. Bewustzijn maakt dat deeltjes zich met een sprong op een bepaalde plek manifesteren. Bewustzijn is iets wat wij mensen meenemen. En daar ligt een ingang om te verklaren waarom we denken wat we denken en daarmee doen wat we doen. Die deeltjes noemen we tegenwoordig kwantum informatie.

Quaning en Kwantum informatie

Sinds 2013 werk ik met de begeleidingsmethodiek Quaning waarmee ik in deze materie mijn weg heb ontdekt. Een deel van bovenstaande informatie komt uit het Whitepaper over Quaning. Het gaf mij antwoord op mijn zoektocht naar “hoe zorg ik ervoor dat ikzelf en mensen met wie ik graag werk succesvol zijn”. En dus is de vraag: “waarom is kwantum informatie belangrijk in relatie tot het succesvol bereiken van je doelen?”

Dat leg ik je hieronder uit vanuit mijn perspectief. 

Gedurende ons hele leven slaan we informatie op over wat we zien, horen en ervaren. In deze informatie ligt de essentie van wie je bent. Helma Lieberwerth, de ontwikkelaar van Quaning, noemt dat je zijnsintentie (zie ook ons vakjargon in Quaning). 

Jouw ‘zijn’ heeft een bedoeling en in de eerste 10 jaar van je leven ben je geboren in een omgeving waarin je van alles hoort, ziet en ervaart. Dat zijn jouw levenslessen. Je doorloopt als het ware jouw levensschool waarin je deze lessen leert. Je bent met jouw lijf geboren en met talenten die je vanaf het allereerste begin inzet. De omgeving waarin jij geboren bent, daar ligt de oorsprong van wat bij jou past.

Al deze informatie ligt opgeslagen in je persoonlijk informatieveld en is de bron van wat je nu denkt, doet en ervaart. Gedachten heb je bewust en gedachten heb je onbewust. En dat wat je denkt, maakt wat je doet. En wat je doet, zorgt voor resultaat. 

kwantum informatie in loopbaan begeleiding

Ervaar jij flow in je leven of gaat alles juist stroef en stroperig?

Ben je daar zo goed mogelijk mee in verbinding, dan bruis je van de energie, weet wat je te doen hebt, krijg je schijnbare toevalligheden op je pad en ervaar je flow waarbij tijd als het ware verdwijnt.

Merk je daarentegen dat je snel geïrriteerd bent, twijfelt, dingen in de weg zitten, stroperig verlopen, dan is er iets wat dat veroorzaakt. Het verlangen om te doen wat bij je past zit bij je ingebakken en dat ervaar je op zo’n moment. Vaak zijn we geneigd te denken dat deze negatief ervaren emoties erbij horen. Wanneer je dat bekijkt vanuit jouw bedoeling zit het in de weg van het zijn wie je bent. Dat speelt er in die kleinste deeltjes, jouw kwantum informatie, een emotie zoals boosheid kan heel snel optreden en wanneer je er bewust van wordt wat die emotie veroorzaakt kan het ook heel snel worden opgelost. 

Dat vergt luisteren naar jezelf, weten wie je bent, wat bij jou past, bij jouw bedoeling. Deze zelfontdekking is nodig voor een bewust, zelfstandig en gelukkig werkzaam bestaan.

De Succeswinkel en Kwantum Informatie

Wil jij andere resultaten, dan is het zaak om je bewust te worden wat er in de weg staat. De oorsprong van jouw kwantum informatie vind je in je levenslessen. Met Quaning wordt je daar bewust van gemaakt en wordt je doel (en dat wat het blokkeerd) opeens heel duidelijk.

Bewust zijn van jouw kwantum informatie is slechts een deel van de oplossing. Want blijft de informatie op onbewust niveau spelen, dan is daar niets veranderd. Risico is dan dat het na verloop van tijd weer lijkt alsof je weer terug bent bij het oude. Hoe frustrerend is dat!

Met Quaning zorgen we dat die informatie wordt veranderd, dat je er bewust mee omgaat en dat maakt dat het resultaat duurzaam is.

Lees hier hoe je je talenten benut met het Quaning-RGprogram Intention of Being.

Wil je er meer over weten? Neem gerust contact op. Ik verhelder je graag alle stappen.

Sylvia Heistek
Sylvia Heistek

Sylvia is de eigenaresse van De Succeswinkel. Samen met een team van 14 Quaners begeleidt ze, in maximaal 7 weken, resultaatgerichte professionals naar gegarandeerd duurzaam resultaat. Succes is voor haar zichtbaar op je plek zijn. Op dit blog vind je alle informatie over Quaning en hoe ze het in de praktijk toe past. Je leest succes verhalen, tips&tricks, en alle vaktermen worden door haar uitgelegd.

Neem contact op met Sylvia: sylvia@desucceswinkel.nl